Jak se rodí hobití hraničář (popis tvorby postavy)

Ptáte se jak, to se mají půlčická maminka a půlčický tatínek moc rádi a pak se jim narodí děťátko. To děťátko roste a sílí a když cítí talent ke střelbě z luku a příchylnost k pobytu v přírodě, může být osláno do učení k nějakému hraničáři, který z něj vychová svého následníka ... jenže se obávám, že tohle vy slyšet nechcete, vy držíte v rukách pravidla a marně se snažíte zjistit, jak vyplnit kolonky osobního denníku, abyste mohli hrát hobita hraničáře. (Koho také jiného, že.)

Takže tu pro vás sepíšu návod na tvorbu postavy na příkladu toho, co bude jistě volbou nejčastější, a sice hobita hraničáře. Tvorba jiných kombinací je ve většině ohledů obdobná.

Takže si vemte prázdný osobní denník a můžeme se pustit do práce.

1. Nejprve se rozhodněte, kým vaše postava bude. Takže, víte, že chcete mít hobitího hraničáře, ale v mém konkrétním případě také víte, že mám jisté kontakty s chrámem Archena Peliena a to je něo z čeho při tvorbě postavy můžete vycházet.

Najděte si tedy popis hobita v pravidlech a popis hraničáře.

Do osobního denníku tedy napište do horní tabulky do správných polí půlčík, hraničář, úroveň 1, velikost malá a pak pohlaví (v mém případě mužské) a jméno (v mém případě Ilgo z Rokle).

Z popisu hobita vidíte, že získá +2 do obratnosti a charismy, udělejte si tečku do osobního denníku do polí pro hodnoty score DEX a CHA, abyste věděli, kam budete připočítávat při určování hodnot vlastností.

Dále máme schopnosti vyplývající z toho, že jsme půlčíky. Jsou to bonusy k dovednostem Akrobacie a Zlodějství. Napište si k Acrobacy a Thievery do sloupce MISC +2 (První strana denníku vlevo dole.) Pak schopnost Odvážný (Bold), připište do tabulky rasových vlastností (Race features, ve středu první strany denníku), taktéž vlastnosti Hbitá reakce (Nimble reaction) a Druhá šance (Second Chance). Jelikož druhá šance ti dává schopnost, která je použitelná jako střetová a okamžité přerušení je dobré si tato fakta poznamenat. V denníku chybí místo pro rasové střetové schopnosti.

Dále si najděte hobití rychlost (6) a napište ji do políčka BASE tabulky Speed vpravo nahoře.

2. Teď je čas na první pohled na to, co nám přinese být hraničářem. Zatím stačí šedivý odstavec na první stránce popisu povolání. Z něj se dočtete pro tuto chvíli dvě důležité věci. Jednak které vlastnosti hraničář pro svou práci potřebuje (síla, obratnost, moudrost) a za druhé je tu seznam dovedností, které hraničář může znát. Ty zatím pomineme a budeme se věnovat přidělení hodnot vlastnostem.

Každá postava má šest základních vlastností - sílu (strength), odolnost (constitution), obratnost (dexterity), intelgenci (inteligence), moudrost (wisdom) a charisma (charisma). Pro přidělení hodnot vlastnostem použijeme metodu takzvaného základního pole. Základní pole tvoří hodnoty vlastností 10, 11, 12, 13, 14 a 16. Tyto hodnoty libovolně rozdělíme mezi vlastnosti. V mém případě vím, že se hodlám zabývat spíše střelbou než bojem nablízko a proto je pro mě méně důležitá síla a více obratnost - dáme proto do políčka pro obratnost 16 a zvýším o 2 protože jsem hobit, čímž se dostávám k příjemné 18. Je otázka jak rozdělit další vlastnosti. Pokud se na to chceme podívat z hlediska výhodnosti, je dobré mít vyšší hodnotu odolnosti, protože vám dává počet bodů zranění a léčivých impulzů. Hodí se vysoká síla kvůli nosnosti a boji nablízko a je dobré mít kvůli různým typům obran vysokou alespoň jednu hodnotu z každé dvojice vlastností. A neměl bych i zapomenout na to, že hraničář potřebuje moudrost.

Je to těžké rozhodování, ale nakonec bych nejvíc obětoval charismu (a to i přesto, že přináší býti půlčíkem bonus) a dal tam 10, 14 přiřadím k odolnosti, 13 k moudrosti, 12 k síle a chybí nám inteligence, kam musím dát 11. Mohu hned vyplnit další sloupec - modifikátor vlastnosti. Tato hodnota je ro hodnoty 10-11 0, 12-13 1, 14-15 2, 16-17 3, 18-19 4 a tak stále dále nahoru i dolů.

(Kromě základního pole mohu využít i jiná pole rozdělení vlastností. K určení možných polí lze využít metodu výpočtu hodnot. Ta je ve stručnosti taková, že máte pole 8, 10, 10, 10, 10, 10 a 22 bodů, které příčítáte k těmto hodnotám. Zvednutí hodnoty o 1 stojí pro 8-12 1 bod, 13-15 2 body, 16 3 body, 17 4 body a žádná hodnota nesmí překročit 18.)

Když už známe modifikátory, můžeme je v osobním denníku doplnit do výpočtu obran - do tabulky pro výdrž (fortitude) do okénka "ABIL" napište lepší z bonusů za sílu a odolnost, (u mě +2) a podobně u reflexu (reflex) (+4) a vůle (will) (+1). Do prvního políčka tabulek pro výpočet obran můžete na 1. úrovni napsat 10 nebo je nechat prázdné.

Vepište si bonus za obratnost do tabulky pro výpočet iniciativy (nad tabulkou vlastností) do políčka DEX.

3. Tím máme určené vlastnosti a můžeme se vrátit na stránku povolání.

Napřed si povšimneme, že povolání dává bonus ke dvěma typům obrany (v tomto případě k výdrži a reflexu), poznamenáme si tedy 1 do výpočtových tabulek do políčka "CLASS". Také si můžeme spočítat počáteční počet bodů zranění (12 (hodnota pro hraničáře) + 14 (hodnota odolnosti) = 26) a zapsat do políčka MAX HP. Z toho nám vychází hodnota meze zkrvavení 13 a hodnota léčivého impulzu 6. Poznamenáme do příslušných políček vedle políčka s počtem životů. (Všechna jsou vlevo pod hodnotami vlastností.) Počet léčivých impulzů na den spočteme jako 6 (hraničář) + 2 (odolnost) = 8 a vepíšeme do příslušného políčka (SURGES/DAY).

A teď se dostáváme k výběru dovedností. Každá dovednost se ověřuje při jiné příležitosti a její bonus tvoří součet několika hodnot. Napřed si můžeme vyplnit v tabulce dovedností sloupec oprav za vlastnosti. Každý dovednost závisí na některé vlastnosti a tak hodnota opravy za vlastnost se připočítává do bonusu za dovednost.

Každé povolání vás připravuje na některé dovednosti. Hraničář má najisto výcvik ve znalosti Přírody nebo Jeskyňářství a dále má výcvik ve čtyřech dalších dovednostech ze svého seznamu. Zvážím-li, co bych tak mohl umět, vychází mi, že kromě znalostí Přírody (Nature) budu navíc ovládat již zmiňované Jeskyňaření (Dungeoneering), dále nejspíš léčení (Healing), určitě plížení (už jsem se přiznal, že jsem pracoval i jako špión?) (Stealth) a vnímání (Perception). Do políček u výpočtu dovedností označených TRND si u těchto pěti vlastností připočtu 5. A mohu sečíst výsledné bonusy... trochu se vám na mojí postavě jisě nezdá, že moje znalosti historie jsou vlastně nejnižší hodnotou, to se zatím nedá napravit, znalosti historie si hraničáři zpravidla necvičí. A ostatně na první úrovni jsem toho z historie tak moc neznal.

4. Je čas otočit stránku a podívat se na to, co dalšího mi má hraničářská profese přinese.

V kapitole jsou dva příklady sestavení hraičáře, nicméně se nemusíme řídit ani jedním a podíváme se na začátek kapitoly Prvky povolání Hraničář (Ranger class Features) a vidíme, že si musíme vybrat jeden z hraničářských bojových stylů. Mojí hlavní zbraní je krátký luk a tak si vyberu lukostřelecký bojový styl. Ten mi dává automaticky přístuk k výkonu (feat) Obranný pohyb (Defensive mobility). Do vlastností povolání (první strana denníku, prostřední sloupec, předposlední tabulka) si napíšu Lukostřelecký styl a k výkonům (Feats, pravý sloupec, poslední tabulka) Defensive mobility.

Být hraničářem mi dává přístup k dalším dvěma prvkům a to k prvku Lovcova kořist (Hunters Quarry) a První výstřel (Prime shot). I ty si poznamenám do příslušné tabulky.

5. Tak a je čas zabývat se hraničářskámi schopnostmi (powers) nazývanými triky (exploits).

Na první úrovni si každé povolání vybere dvě volné schopnosti, jednu střetovou a jednu denní z celkového výběru ro 1. úroveň. Protože jsem střelecky znalý hraničář, budu si vybírat schopnosti tomu odpovídající.

Z volných schopností se mi bude jistě hodit schopnost Pečlivý útok (Carefull attack) dovolující lépe zasáhnout cíl a dále si vyberu Dvojitý úder (Twin strike) umožňující vypustit dvě střely. (I poslední střelecká schopnost by se mohla hodit, ale mohu si vybrat jen dvě.) Schopnosti zapíšu mezi volné (At will) schopnosti do levého sloupce strany 2 denníku.

Výběr střetových schopností je ještě složitější, ze čtyř schopností jsou dvě vhodné pro hraničáře s lukem. Já si vyberu Liščí chytrost (Fox's cunning) a napíšu si ji do denníku mezi střetové (encounter) schopnosti.

Nakonec zbývá vybrat denní schopnost. To je kupodivu jednodušší, protže pro střelce tu čekají jen dvě a já si z nich vybírám Past na medvěda (Hunter's bear trap) a poznamenávám do tabulky denních (daily) schopností.

6. Asi největší vybírání je vybrání vhodného počátečního výkonu (feat). Pochopitelně by nejjednodušší bylo vzít si jako výkon výcvik v historii a tvrdit, že je to v souladu s postavou, nicméně se radši pojďme podívat na další možnosti. Výkonů vhodných pro hobitího hraničáře je spousta. Já si vyberu Daleký výstřel (Far shot) což mi prodlouží dostřel mého krátkého luku. A napíšu si to mezi výkony.

7. Tak, to bychom měli a zbývá nakoupit vybavení. Každá postava na první úrovni má 100 zlatých a za ty si nakoupí vybavení. (No, aby to nevypadalo, že vejdete do obchodu s pytlem peněz, řekněme raději, že každá postava má vybavení a hotovost v ceně 100 zlatých, základní obleční nepočítaje.) Každé vybavení má určitou cenu a také určitou váhu. Každý unese desetinásobek své síly v librách aniž by jej to zpomalilo, je schopen unést pomalým krokem dvacetinásobek a utáhnout za sebou po zemi padesátinásobek své váhy. Pro mne to znamená, že unesu 120 liber.

Nejprve nakoupím zbraně a zbroj. Hraničář umí zacházet s brněním do kvality kožešinové a se zbraněmí na blízko i střeleckými obyčejnými a vojenskými. Jakoždo půlčík nemohu používat obouruční zbraně nejsou-li označené jako malé. Nakoupím tedy krátký luk (25 zlatých, váha 2), dva krátké meče (dají se používat i jako levoruční) (dohromady 20 zlatých, váha 4). Dále koupím zmiňované kožešinové brnění (30 zlatých, váha 25).

Obchod v pravidlech nabízí balíček zvaný základní dobrodruhovo vybavení (15 zlatých, váha 33). Dále koupím 60 šípů (2 zlaté, váha 6), stan (10 zlatých, váha 20) a řekněme, že to je zatím vše. Utratil jsem 102 zlatých a ponesu 90 liber ... jenže jsem poněkud překročil úvěr. To se vám stane také. Vrátím jeden z krátkých mečů (10 zlatých, váha 2) a koupím si jen dýku (1 zlatý, váha 1). Teď mám utraceno 93 zlatých, nesu 89 liber a za 7 zlatých si mohu zajít do hospody než mi ta hraničařina začne vynášet.

Vybavení a zbylé peníze si poznamenám na druhou stranu osobního denníku.

8. Teď mi ovšem zbývá dopočítat si obrany a útoky podle zakoupeného vybavení.

Nejprve se podívejme na kožešinové brnění. Kožešinové brnění je lehké brnění a jeho bonus ke zbroji je 3, protože je lehké, připočítáme k tomuto ješě opravu za obratnost (nebo inteligenci, ale víte sami, který mám větší). Tuto hodnotu si zapište do pole Armor/Abil u výpočtu obrany zbrojí (AC) a můžeme konečně posčítat všechny hodnoty obran. Vychází mi pro zbroj 17, výdrž 13, reflex 15 a vůli 11.

Mou hlavní zbranní je krátký luk, k výpočtu jeho základních útoků použijeme pracovní prostor v pravém sloupci. S lukem umím a tak si mohu do políčka prof napsat jeho bonus za profesionalitu (2). Ke střelbě se používá obratnost. Opravu za obratnost (4) napište do pole ABIL. V dalších polích nic trvalého na první úrovni nemám a tak je celková hodnota pro střelecký útok 6.

Útok krátkým mečem spočtu obdobně, ale použiji bonus za sílu (1) a opravu za profesionalitu krátkého meče (3). Vychází mi tím pro útok krátkým mečem hodnota 4.

(Mohl bych počítat ještě útok dýkou na blízko a vrh dýkou, ale protože je neplánuji příliš využívat, mohu nechat výpočet na chvíli, kdy k nim opravdu dojde.)

Dále v oblasti pracovního pole pro zranění mohu spočítat působená zranění. Je to celkem jednoduché, protože se jedná o základní zranění zbraně + bonus za příslušnou vlastnost. Pro luk tedy dostanu 1k8+4 a pro krátký meč 1k6+1. (Už jsem vám říkal, že jsem především střelec). Hodnoty základních útoků je pak možné shrnout v tabulce "Basic Attacs". Pro útok lukem píšu 6 vs AC, krátký luk, 1k8+4.

Moje volné schopnosti mi dávají další možnosti útoků s trochu jinými hodnotami. Použiji-li Pečlivý útok, mám útočnou hodnotu lukem 8, ale způsobuji jen 1k8 zranění. Při Dvojitém úderu mohu zasáhnout jeden cíl dvakrát nebo dva různé cíle každý útokem s útočnou hodnotou 6 a způsobuji 1k8 zranění.

9. Tak a to je v tomhle návodu vlastně vše. Udělali jste si pěkného panáka číselňáka a poslední, co s ním musít udělat je dát mu kousek osobnosti. Pokud stále trváme na tom, že je to můj osobní denník, tak se můžeme pustit do vyplňování.

První RPG vlastností postavy je přesvědčení, upřímně řečeno, je to podle mě hodnota celkem zbytečná a navýsost orientační, pro hráčské postavy se v podstatě předpokládá, že jsou většinou dobré, místy zákonně dobré nebo neurčené. Takže pro mě do první tabulky napište do kolonky přesvědčení dobré. Tím je dáno, jak můj hráč bude za mě reagoat na morální výzvy a jakým řešením dá přednost.

Dále můžete vypsat božstvo, které vyznávám. Přehled bohů je psaný někde jinde a pro mě by bylo vhodné napsat buď Sjednocená církev nebo Archen Pelien. To pro mě znamená, že budu poslušen přikázání této církve nebo Archena Peliena. Tato přikázání najdete jednou v mém článku o bozích.

A nakonec si v pravém sloupci na druhé strně denníku můžete napsat nějaké poznámky k osobnosti vaší postavy. Pokud by se týkalo mě, stačlo by tam napsat všeobecně dokonalý, což ostatně vyplývá z toho, že jsem hobit hraničář... jenže denník nevyplňuji já, ale můj hráč. Takže si k mé osobnosti napíše: přehnaně sebevědomý, pyšný na svou rasu a povolání, a může si vybrat z dalších zde nabídnutých vlastností. Pokud si nedokážete sami povahu své postavy určit, můžete si osobnost definovat jednoduše odpovědmi na devět otázek:

Pak můžete postavě definovat jisté manýry, vzorce chování, které si vaše postava osvojí. U mě to asi nebude útok s voláním krev, čest, pomsta, ale právě tady bude napsáno: "Při každé jen trochu vhodné příležitosti upozorňuje na dokonalost hobitů všeobecně a hraničářů zvláště."

A naposledy můžete dotvořit vzhled vaší postavy, kdo umí kreslit, může nakreslit vpravo nahoře portrét a z rasových hodnot výšky a váhy si vyberte, co by vaší postavě odpovídalo. Tohle je na každého z vás a tady vám dále radit nebudu.

A co ještě může zbývat? Vymyslet si nějakou stručnou historii postavy až do okamžiku, kdy začne dobrodružství, jaké motivy jej hnaly, aby se stal dobrodruhem a to už opravdu nechám na vás.

v úctě váš

Ilgo z Rokle řečený Mrkev, půlčík hraničář

Zpět na stránku informací pro hráče