Rozumně (a nerozumně) hratelné rasy

Osobně nevidím v hraní ras žádný problém, myslím, že když si můžete vybrat, čím budete, tak není nad čím váhat a vyberete si tu nejlepší a nejsympatičtější rasu, tedy nás, půlčíky.

Jenže něco mi říká, že půlčíky být nechcete, nebo aspoň ne všichni, což je sice nepochopitelné, ale zkrátka ne každý umí ocenit dokonalost. Takže pro váš výběr tu mám celou sadu hratelných ras. Pán hry vychází z toho, co se nachází v Players Handbook 1 a Players Handbook 2. Pokud někdo přečte Players Handbook 3 a bude chtít hrát něco z ní, budiž mu přáno, protože přáním Akchola Tetachola vždycky bylo, aby rozmanitost rozumných ras na jeho světě nebyla omezována.

Půlčíci (též hobiti) - jsou tou nejlepší rasou pro každého hráče. Jsme obratní, hrdí a stateční. Jsme nejlepší zemědělci světa, nepřekonatelní i v dalších oborech. Půlčíci žijí všude tam, co lidé, tedy skoro všude, každopádně je silná půlčická populace v královstvích Čerčech Tia, Smuoch Tia i Kopach Tia a nádavkem náš lid má i vlastní ostrovní stát, obchodní republiku Tilikon. Také máme v Kopach Tia vlastní knížectví Nový Derdok a tvoříme dobrou polovinu obyvatel Maddůkého vévodství spolu s gnómy. Půlčíci jsou druhým nejpočetnějším lidem Tetakochalu. (Alespoň oficiálně, je možné, že je nás víc než lidí a ti to jen nepřiznají.)

Lidé - tak to je taková jistá a bezpečná volba. Lidí je nejvíc, žijou (skoro) všude, a zabívají se vším... a tak něak to tu řídí. Pro pamětníky starého Tetakochalu upozorňuji, že lidí je tu více než dříve, kromě lidí se světlou kůží, původních obyvatel Tetakochalu, jsou tu i snědí Drungové, nažloutlí Inané a černí kanibalové, kteří se všichni počítají k lidem. Volíte-li si člověka, je tedy vhodné si podle povolání, preferencí a osobních chutí zvolit rasu, ale to až později.

Trpaslíci - tak u nich se toho změnilo jen málo, trpaslíka klidně hrajte. (I když pořád nevím, proč vám nestačí hrát hobita.) Informace o trpaslících jsou dostupné na stránkách starého Tetakochalu a jsou pro začátek dostatečně aktuální. Trpaslíci žijí v podzemních sídlech v Berbech Tcholu a Ragach Tcholu, jsou uzavření a do svého soukromí nikoho nepouštějí. Z bohů Tetakochalu uctívají jen dva, Targuna Ilachuna a Penrela Dalvragela. Nicméně se také účastní práce ve Sjednocené církvi, což je platforma na které s ostatními rasami ochotně spolupracují.

Elfové - ani elfové nezaznamenali zvláštní změny od dávné situace. Takže pokud chcete hrát dobrou bytost nezasaženou setbou zla, ale na druhé straně z téhož důvodu i poněkud arogantní a nadřazeně se chovající, máte možnost. Elfové obývají především lesy Smuoch Elfech a Drin Tionu, jsou majoritní rasou v Temenrionu a podobně. I pro ně můžete použít informace ze starého Tetakochalu. Elfové uznávají všechny bohy, ale ti z lesa nejčastěji vzpomínají Tirachalu Gechalu a Drin Tionští Tindrela Dirichela.

Půlelfové - pochopitelně neexistují, jenže jich potkáváme pořád dost a dost, jsou to lidé s elfí krví, kterým lidé nevěří a kterými elfové zpravidla pohrdají více než lidmi samými. Ovšem i zde existuje světlá výjimka a tou je království Čerčech Tia. Nedaleko od svahů Medvědích hor se nachází Elfchol, čistě elfí vesnice, která vznikla někdy v době občanské války ve Smuoch Elfech, založená uprchlíky před touto válkou, ale právě v této vesnici, kde žije snad pouhá stovka elfů, se elfové hrdě hlásí i k případným půlelfům, tady mohou půlelfové nalézt štěstí a taady a v jejím okolí mohou žít elf s člověkem jako rodina. Podobný chvályhodný přístup panuje po celém Čerčechském panství, ale v oblasi Elfcholu je nejvřelejší

Eladrinové - ale no tak, copak věříte pohádkám, eladrinové neexistují. Ne, vážně neexistují, kde jste o nich slyšeli. Aha, v Players Handbook, tak to musí být pravda. Dobrá, tak tedy existují. Jako hraničář slyším všechno možné a tak jsem se dozvěděl i o eladrinech. Na první pohled byste je dost možná nepoznali od elfů, že kterých vzešli, ale mají jiný vkus v oblékání a zatímco elfové na vás hledí z vrchu, eladrinové vás prostě přehlížejí. A pokud se chcete narodit jako eladrin, nejlepší místo je kolem magických zřídel Temenrionu. Tady je jediné místo, kde se dá o eladrinech mluvit jako o komunitě, i když oni sami se většinou označují za elfy, zřejmě jim nedošlo, že jejich rasa se od elfů oddělila již před dávnými věky. Pár jich žije roztroušeně mezi elfy i ve Smuochských lesích, ale stejně je to nejvíce táhne k Temaronské magii, která je kdysi elfů vytvořila..

Drakoni (Drakorodí) - Když už víte o eladinech, tak co byste chtěli znát o drakorodých. Jsou stejnou pověstí jako eladrinové a stejně tak existují. Na místě, kam žádný člověk nevkročí, v Ragach Tcholu mezi zuřivými draky. O drakonech historie mlčí, pověsti se o nich téměř nezmiňují. Nicméně z toho mála,co o této izolacionistické rase vím, byli podle vlastních pověstí stvořeni Akcholem Tetacholem k ochraně těch draků, které setba zla krutě zranila. A jako ochránci draků se profilují dodnes. Žijí v hlubinách Dračích hor a starají se o to, aby kontakty mezi nimi a okolím byly co nejmenší. Pokud je známo, udržují jakési zřídkavé kontakty jen s Had Gulgu a Tcholach Tia. Zkrátka pokud byste chtěli hrát drakona i v jinak velmi otevřeném Čerčech Tia na vás budou pohlížet jako na neuvěřitelnou zvláštnost, nicméně nikoliv jako na zosobnění zla.

Tieflingové - Když jsem přiznal eladriny a drakony, nezbývá než přiznat i tieflingy. Koneckonců každý z nás už tieflinga viděl nebo o něm slyšel. Většinou ve chvíli, kdy ho upalovali. Prostě obecný názor je ten, že tieflingové jsou natolik zasaženi setbou, že jsou naveskrz špatní, což se projevuje i na jejich zevnějšku připomínajícím proklínané Urganolovy démony. Tedy teď jsem trochu přeháněl, ale pravdou je, že ačkoliv tieflingy je občas možno vidět, nikdo jim nedůvěřuje a nevím o tom, že by se někde trvale usazovali. Tedy pár jich snad žije v podsvětí velkých měst, ale jinak nevím. Pokud bych hledal místo tieflingům zaslíbené, asi bych je nenašel, možná s výjimkou Michre Echrotu, ale to nemám potvrzené.

No a tím jsme probrali Players Handbook 1, tak se zatím mějte a sejdeme se u Players Handbook 2.

v úctě váš

Ilgo z Rokle řečený Mrkev, půlčík hraničář

Zpět na stránku informací pro hráče