Rozumně (a nerozumně) hratelné rasy z PH2

Takže vám nevoní hrát půlčíky a dokonce nechcete ani žádnou z ras z Players Handbook, to sice nechápu, ale na druhé straně při přerodu Tetakochalu do této nové podoby zbylo ještě příliš mnoho šedých a neobsazených území, takže stejně bylo nutné zabrousit do Players Handbook 2. Ve skutečnosti nestačilo ani to a tak došlo k prvním opravdovým změnám, ale on to Tetakochal vydrží a půlčíci dostali další území.

Goliati - obři s flekatou kůží jsou rasou vytvořenou setbou zla. Nicméně u nich se setba soustředila na podobu a nespálila zcela jejich povahu, stateční mohutní válečníci tak jako pátá rasa Tetakochalu osídlili západní svahy Berbech Tcholu a Ragach Tcholu a pod patronátem Tarhina Dergucha tam žijí dodnes a občas zasahují i do světové politiky. Goliati v Kopach Tia tvoří samostatnou zemi Kroldrung, ve Vup Tia pouhé autonomní území Krolrang. Vždy jsou spravováni podvojnou správou vrchního šamana a vrchního náčelníka.

Gnómové - též šotci nebo taky trpasličí elfové, ale pst, oni to nemají rádi. Jsou rasou půlčické výšky a podle pověstí jsou jednou z původních čtyř ras Tetakochalu. Podle pověsti se při Urganolově útoku gnómové polekali útočících démonů a Urganolovských bohů a uprchli a skryli se. Tak byli setbou zasaženi jen málo, ale ten strach z nich stále nevyprchal a tak mají neustále tendenci ke skrývání se. Právě z nich byli dle jedné pověsti vytvořeni elfové a eladrini. Jinak jsou celkem početnou rasou a žijí v lesích o samotě a nebo v čistě půlčických komunitách, zejména v Meddůku, který je jediným územím, kde mají významný politický vliv. Údajně se někteří skrývají i v podsvětí měst, kde se stávají zloději a lupiči, nevím, jak to je, ale talent na to nepochybně mají.

Půlorkové - tak tohle bude dost složité, půlorkové nepochybně existují a je jich zřejmě celkem dost, v Michre Echrotu. Jenže všeobecná nechuť ke skřetorodým rasám se přenáší i na půlorky. Takže pro ně ve skutečnosti není nikde místo, snad kromě Michre a tamní komunity, jenže z Michre hráčská postava asi opravdu pocházet nebude. Pár půlorků se může vyskytnout i jinde. Někdy jako členové městského podsvětí, vzácně jako najatí strážci. Pokud je půlork oděn dostatečně bohatě a má vhodného patrona, jsou lidé čas od času ochotni jeho orčí půlku přecházet. Nicméně na druhé straně jsou i na půlorky občas připraveny hranice a důvěru od lidí čekat nemohou.

Šifteři - také kočičáci. Tak o téhle rase starý Tetakochal zřejmě neslyšel. Jenže to není pravda. Shifteři jsou napůl mezi zvířaty a lidmi, ve skutečnosti blíže k lidem, ale mohou se napojit na svou zvířecí podstatu. Z legend jaksi vypadli a hovoří o nich jen nejasné pověsti. A podle nich žijí na severním okraji pouště mezi svahy Ukech Tcholu a písky severní pouště tajemní obyvatelé známí jako kočičí lid. Podle všeho se jedná o komunity shifterů. Takže pokud chcete hrát shiftera, budiž vám přáno. Budete patřit mezi poddané Ismela Torichela a zbytek se dozvíte až se opravdu pro tuhle rasu rozhodnete.

Devové - tak a tady jsem na rozpacích. Ačkoliv z rozkazu Akchola Tetachola mají mít na Tetakochalu domov všechny rasy bez vyjímky, o žádném devovi nic nevím. Ale může to být tím, že jsou tak extrémně vzácní. Proto ano, můžete se stát i devou, ale budou na vás koukat jako na naprostou raritu. A žádného dalšího devu pravděpodobně nikdy nespatříte.

Divousové (Wilden) (PH3) - jsou rasou uctívající přdevším Tirachalu Gechalu, neboť na její přání byli vytvořeni. Jsou však rasou mající svobodnou vůli. Mají zhruba lidskou podobu a zároveň vypadají trochu jako oživlé rostliny, kterými i ve skutečnosti jsou. Divousové jsou obránci lesa a divočiny a žijí prakticky výhradně ve Smuochských lesích. Není známo, že by jakkoliv zasahovali do celosvětové politiky. Nicméně mají své zástupce v radách obou království Smuoch Elfech, jejichž autoritu většinou uznávají. Malá komunita divousů žije na úzení Siorilské provincie a patří tak mezi poddané království Smuoch Tia, ale svůj les běžně neopouštějí.

Takže to je vše, co pro vás máme v nabídce. Jasně, pokud se vám podaří obstarat si Players Handbook 3 nebo další publikace s dalšími rasami, můžete patřit i k těmto exotickým stvořením, ale myslím, že i takhle toho máte na výběr dost. Každopádně informace ke speciálnějším rasám obdržíte jen pokud k nim budete patřit.

Abyste věděli, co všechno je ještě možné, tak jen ve stručnosti: PH3 obsahuje ještě Minotaury, Úlomníky (Shardmind), Githzeraie. Další rasy se vyskytují v Players Guidu k Forgotten Realms, najdete tu Temné Elfy (Drow) a Elementníky (Genasi). Poslední mě dostupný sourcebook s výběrem ras je Players Guide k Eberronu, tam se vyskytují Měňavci (Changelingové), Kalaštaři a Vykovanci (Warforged). Všechny tyto rasy se na Tetakochalu mohou vyskytnout. Nicméně jejich vzácnost a neobvyklost je ve většině případů opravdu extrémní. I proto o nich neřeknu žádnou informaci a dozví se ji jen ten, kdo by náhodou chtěl tuto rasu hrát, ale jak říkám může to dělat problémy a opravdu není možné vytvořit partu exotů.

v úctě váš

Ilgo z Rokle řečený Mrkev, půlčík hraničář

P.S.: Pokud opravdu chcete hrát některou z nepopsaných ras, zde máte možnost se o nich dozvědět základní informace. Upozorňuji, že tyto informace jednak nejspíš obsahují více než je běžná znalost a to i dobrodruha a druhak, že pokud nikdo tyto rasy hrát nebude, může se stát, že budou někteří z nich z Tetakochalu znovu vymazáni ... i když, kdo ví.

Minotauři - zuřiví válečníci naplnění bestiálním běsněním, ale často i hlubokým porozuměním. Před asi 100 lety přistála u břehů Kopach Tia loď se zhruba třemi stovkami těchto tvorů, uprchlíků z jiného kontinentu ovládaného služebníky zlých bohů. Minotauři prý slouží temným vládcům, avšak tyto tři stovky se pod vedením Khurutea Širorohého rozhodly osvobodit se od zlých bohů a uctívat bohy dobra. Nicméně v jejich zemi byl tlak zlých příliš velký a tak Khurutes nakonec shromáždil své věrné, společně získali jednu loď a podařilo se jim dopravit se s dalšími peripetiemi na Tetakochal. Zde byli přijati s nedůvěrou nicméně na intervenci Tetacholova velekněze pro Kopach Tia jim bylo dáno právo usadit se zde, pokud začnou uctívat bohy Tetakochalu. Khurutes s díky přijal a Minotaurům byla u pobřeží Kopach Tia dána půda, kde vystavěli svou vesnici a hromadně přísahali věrnost bohům Tetakochalu. Z bohů dnes nejvíce uctívají Ismela Torichela a Akchola Tetachola.

Úlomníci (Shadmind) - jsou podle pověstí vytvořeni ze zbytků oštěpu Torala Chalgela roztříštěného Dagherem Trugaherem. Inteligence vložená do oštěpu Toralem Chalgelem byla dost silná, aby dovolila zformování se úlomníků. Úlomníci jsou extrémně vzácní, mají hrubě humanoidní postavu vytvořenou z kousků kamene držených dohromady pouhou vůlí. Zpravidla si vytvoří vědomí o svém mužském nebo ženském pohlaví, ačkoliv pro ně nemá žádný význam. Úlomníci vydrží naživu kolem stovky let a pak se zase rozpadnou, aby se jinde úlomky náhodně zformovaly do dalšího úlomníka. Nemají žádné vlastní centrum, nicméně nejčastěji pobývají v Ukech Tcholu. Stále však mají vůli a účel původního oštěpu a jsou odpůrci všech Urganolových ras, zejména skřetorodých, kteří uctívají Daghera Trugahera.

Githzerai - setba zla vytvořila mnoho ras a githzeraiové jsou jednou z nich. Patřili k té hrstce přetvořených, kteří setbou především ztratili svou původní podobu. Vypadají tedy trochu jako goblini, nicméně podstatně upraveněji a impozantněji. První githzeraiové se po druhé rebelii rozhodli, že patří mezi gobliní národy a tedy je spravedlivé, aby žili v Ukech Tcholu. Tady vybudovali společnost založenou na náročných duševních cvičeních v přesvědčení, že zlo, které v sobě musí určitě nosit, mohou odstínit meditací a rigorózní klášterní praxí. V odlehlých skrytých údolích Ukech Tcholu se tedy tato zvláštní rasa oddává svému celoživotnímu pokání.

Temní elfové (Drow) - nikdo přesně neví, odkud se na Tetakochalu vzali. Jsou to elfové s temnou kůží a bílými vlasy. Zdá se, že jsou vyslanci zlých sil z jiných kontinentů vyslaní podpořit návrat Dahurola Urganola. Nicméně občas některý z temných elfů pod vlivem zdejších elfů či pod vlivem bohů Tetacholovy družiny opustí cestu zla. Takový je pronásledován ostatními Temnými elfy, ale je jich příliš málo než aby jej dokázali spolehlivě najít. Přesto se musí celý život ohlížet přes rameno a čekat, kdy je zasáhne zákeřná dýka.

Elementníci (Genasi) - bývají vzácnými členy obchodních výprav z jiných kontinentů. Podobu mají přibližně lidskou a přes ni je položena podoba závislá na jejlich elementu. Pokud jsou na cizích plavidlech, nemají žádné problémy. Velmi vzácně se někteří usazují v pobřežních městech. Elementníci s ohnivou duší mohou mít vzácně problémy s fanatiky považujícími je za projev démonických sil, nicméně protože se sem elementníci dostali na lodích, nejčastější projevy jejich duší jsou vodní a větrná.

Měňavci (Changelingové) - o téhle rase nikdo nic neví. Prostě žijí mezi lidmi skrytě a předstírají, že neexistují. Jejich cíle jsou neznámé. Jejich počty nelze odhadnout. Pokud jsou odhaleni, jsou považováni za zlé čaroděje a je snaha o jejich likvidaci. O tom, že je změna podoby jejich přirozené schopnost se nic neví.

Kalaštaři (Kalashtar) - existence této rasy je obecně tajemstvím. Následující informace neví nikdo kromě samých Kalaštarů a vybrané skupiny lidí. Kalaštaři jsou lidé jejichž duše jsou spojeny s duší bytostí z říše snů. Jsou úzce spojeni s církví Olchena Proměnlivého a členové církve o nich vědí. (Ačkoliv jsem jinde psal, že hráč nemůže začínat jako spojený s Olchenem Proměnlivým, hráč Kalaštara může.)

Vykovanci (Warforged) - inteligentní kovoví vojáci byli vytvořeni prvními čaroději jako zbraň proti bohům při třetí rebelii. Toral Chalgel a Akchol Tetachol je chtěli po rebelii zničit, ale Targun Ilachun byl proti. Tvrdil, že nic vytvořeného by nemělo být zničeno. Akchol Tetachol tedy rozhodl, že dá vykovancům svobodnou vůli, aby nebyli nástrojem čarodějů. Čarodějové Tenemrionu stále znají tajemství výroby vykovanců, ale vyrábí je jen vzácně, protože vědí, že mají svobodnou vůli a že je nemusí bezvýhradně poslouchat. O tom, že by výrobu vykovanců dokázal někdo jiný než Temenrionští čarodějové není nic známo, jsou známy neúspěšné pokusy v tomto směru, které však dokázaly stvořit jen nemyslící a nesvobodné služebníky. Vykovanci mají bezpohlavní robotický vzhled a až na vzácné výjimky o sobě mluví v mužském rodě. vykovanci si mohou měnit vlastní tělo a upravovat aniž by cítili bolest nebo nepohodlí, to cítí jen při skutečných zraněních.

Zpět na stránku informací pro hráče