Tetakochal Znovuzrozený

Tohle je úvodní stránka projektu znovuzrozeného Tetakochalu, stránky jsou více než ve výstavbě a v budoucnosti budou kopírovat stránky Tetakochalu. Zatím je tu jen tato úvodní stránka, která označuje připravené místo a možná bude postupně ukazovat odkazy na různé informace než chrám Archena Peliena opět otevře své dveře a pozve vás do svých nesčetných knihoven.

Rychlý vstup zadním vchodem do sálu, kde se připravují informace pro hráče