Poradce při výběru povolání

Pokud tedy nechcete být hraničáři, můžete si vybrat i z mnoha jiných povolání, protože ne všichni máte možnost nahlédnout do pravidel, pokusím se zde sepsat přehled povolání vyskytujících se v dostupných zdrojích.

Každé povolání v DnD je zaměřené na boj. Povolání je možné rozdělit podle dvou kriterií, podle zdroje síly, ze které čerpá své schopnosti a podle role, kterou povolání standardně při střetnutích hraje.

Role podle role při střetnutích jsou:

Podle typu zdroje síly dělíme povolání takto:

Bojové (Martial) - jeho síla pochází z výcviku a tréninku, napíná své přirozené fyzické schopnosti na hranici možností a dokonalý trénink mu dovoluje činy vpravdě nadlidské. Jejich schopnosti se nazývají triky (exploits).

Válečník (Fighter) *obránce* - klasický bojovnický typ.

Hraničář (Ranger) *útočník* - mistr luku a boje se dvěmi zbraněmi

Zloděj (Rogue) *útočník* - mistr plížení a útoků ze zálohy

Vojevůdce (Warlord) *vůdce* - příkladný velitel a mistr bojové taktiky

Magické (Arcane) - ovládá magické proudy a tvoří kouzla, která ovládl na základě studia, smlouvy s mocnými silami nebo díky vrozenému spojení s magickým zdrojem. Jejich schopnosti se nazývají kouzla (spells).

Černokněžník (Warlock) *útočník* - uzavřel smlouvu s tajemnými silami, jeho zdroj moci může být buď vílí (fey), pekelný (infernal) nebo hvvězný (star). Podle FRPG je možné uzavřít i pakt se silami temnoty (dark)

Kouzelník (Wizard) *ovladač* - skrze dlouholetá studia se naučil svému magickému umění. Je tím nejtyičtějším představitelem magické profese.

Bard (Bard) *vůdce* - (PH2) naučil se vést magické proudy prostřednictvím písní a hudby.

Čarodějník (Sorcerer) *útočník* - (PH2) na rozdíl od kouzelníka ovládá čarodějník magickou moc sotva řiditelnou skrze vrozené spojení s dávným zdrojem magie. Můžete ovládat buď dračí magii nebo divokou magii.

Čaromeč (Swordmage) *obránce* - (FRPG) čaromečové spojují magické umění a boj se zbraní

Tvůrce (Artificer) *vůdce* - (EPG) podobni kouzelníkům dosahují tvůrci úspěchu dlouhým studiem. Nahlíží však na magii jako na technickou dovednost, používají magické součásti, diagramy a složeté řetězce znaků.

Božské (Divine) - jeho moc je daná božstvem, kterému slouží, uctívají a či které je svým úmyslem pro cestu hrdinství vybralo. Jejich schopnosti se nazývají modlitby (prayers).

Kněz (Cleric) *vůdce* - kněží vedou své druhy k vítězství, pomocí magie modliteb posiují a léčí své souputníky a s palcátem v ruce drtí nepřátele svého boha.

Paladin (Paladin) *obránce* - paladinové jsou mocní válečníci, kteří dali svou moc do služeb něčemu většímu, než jsou sami. Bojují v čele svých druhů posíleni mocí svého boha.

Mstitel (Avenger) *útočník* - (PH2) bojovnící cvičení v tajemných rituálech přichází, aby přinesli božskou spravedlnost jeho nepřátelům

Vyvolavač (Invoker) *ovladač* - (PH2) smrtelný agent božstva nabitý zlomkem jeho moci přichází, aby šířil vůli svého boha. Jeho specialitou je vyvolávání božských poslů.

Runový kněz (Runepriest) *vůdce* - (PH3) runoví kněží se učí otevřít moc skrytou v runách božské abecedy

Přírodní (Primal) - postavy používající síly přírody jsou schopni hovořit s duchy přírody a používat moc dano samou přirozeností světa. Jejich schopnosti se nazývají přivolání (evocations).

Barbar (Barbarian) *obránce* - (PH2) Divocí válečníci využívají sil přírody aby se naplnili mocným hněvem namířeným proti svým nepřátelům.

Druid (Druid) *ovladač* - (PH2) druidi jsou schopni běhat se smečkou vlků v jejich podobě a ovládat mocné síly přírody.

Šaman (Shaman) *vůdce* - (PH2) šamani doprovázeni svým duchovním společníkem velí duchům přírody a skrze ně vedou své společníky.

Strážce (Warden) *obránce* - (PH2) bojovník nadaný pevností stromů a skal povstává k obraně přírody s mocí měnit se do té nejužitečnější podoby stromu či zvířete.

Hledač (Seeker) *ovladač* - (PH3) mistr luku nechává duchy, aby vedli jeho střely a aby v místě dopadu udělali kýžený efekt.

Psionické (Psionic) - ano, v PH3 je popsaný i prionický zdroj síly napáející povolání Horlivec (Ardent) *vůdce*, Bojeduch (Battlemind) *obránce*, Psionik (Psion) *ovladač* a Mnich (Monk) *útočník*. Jejich schopnosti se nazývají disciplíny (disciplines). A bylo by lepší je na Tetakochal nevodit, protože sem ideově nesedí, nicméně vážným zájemcům je možné i toto povolit.

Smíšené (Hybrid) - pro zkušené hráče nespokojené se základními povoláními obsahuje PH3 návody jak ze dvou stávajících povolání složit třetí, smíšené. To nabízí pravý nespočet možností a některé z nich jsou opravdu zajímavé silově, jiné spíše podivné. Nicméně jak již víte na Tetakochalu nejsou žádná omezení.

v úctě váš

Ilgo z Rokle řečený Mrkev, půlčík hraničář

Zpět na stránku informací pro hráče