Jména na Tetakochalu

Naše jména nějak definovat je těžké, většina z nich jsou jen náhodně složené shluky slabik tak, aby lahodily uchu, ale jelikož se ve jménech dají vysledovat jisté pravidelnosti, mágové ve spolupráci s kněžími Archena Peliena vytvořili a definovali určitá pravidla podle kterých se typická jména jednotlivých ras řídí. Pochopitelně to dnes již neplatí ani zdaleka stoprocentně. Je například známo, že historik Margiel byl půlčík, ale přitom je znám pod jménem, které vypadá spíše elfsky a tak bychom mohli uvádět další příklady. Ale pokud vážně nevíte, jak vaši postavu nazvat a nechcete si vybojovat jména z rčení, které váš pán hry řekne, jako se to tady stávalo, myslím, že si v našich generovaných jménech dokážete vybrat.

Lidská jména (mužská)

Lidská jména (ženská)

Hobití jména pro Vareag a Tilikon

Půlčická jména pro Meddůk, používaná též Gnómy

Elfí jména (mužská)

Elfí jména (ženská)

Goliatí jména (mužská)

Goliatí jména (ženská)

Trpasličí jména (mužská)

Trpasličí jména (ženská)

Jména využívaná skřety a jejich příbuznými

Co se týká další ras, které vlastní generátor nemají a mít asi nebudou, eladrinská jména jsou stejná jako elfí, jen bývají o slabiku delší a strojenější. Tieflingové jména zřejmě nemají, tedy pokud lze soudit z toho, jak jsou označováni při upalování, ale jinak používají zpravidla lidská jména, drakoni používají obvykle významová jména spojená zpravidla s barvou jejich šupin a zpravidla s drahým kamenem této barvy. Půlelfové i půlorkové používají jména národa mezi kterým žijí, přičemž půlelfové dost často mají jména lidská i elfí a používají obě podle toho s kým mluví a půlorkové taktéž. Šifteři mívají zpravidla rovněž významová jména velebící nějakou jejich vlastnost ať již skutečnou nebo vytouženou, používají-li i nějaké nevýznamová jména, není známo. A o dévech, jak jsem již předeslal, není známo nic.

v úctě váš

Ilgo z Rokle řečený Mrkev, půlčík hraničář

Zpět na stránku informací pro hráče