Ahoj vespolek,

kněží Archena Peliena mají příliš mnoho práce a tak jsem byl požádán, abych vás prvními kroky vedl já. Jsem tímto potěšen a ujímám se této zodpovědné role, jak jsem schopen nejlépe.

Nejprve bych chtěl provést jisté srovnání původního Tetakochalu a této naší nové navštěvy. Informace o původní podobě světa si můžete najít i vyhledat, jenže jsou stejně natolik útržkovité, že se v nich dokážu zorientovat já, který na Tetakochalu žiju, ale už ne vy, kteří se na Tetacholův svět právě chystáte vstoupit.

Jaká tedy bude podoba světa při jeho znovuzrození? Nutně jiná. Jednak je svět o téměř dvacet let starší, přesto že náš letopočet zůstane na stejném místě a i vy se ve svétě objevíte někdy v létě roku 8272 3.r (Nerozumíte tomu? Tak si ve starém Tetakochalu vyhledejte historii nebo poučení o kalendáři. nepo počkejte až je kněží Archena Peliena převedou sem.). Za druhé tentokrát nehrajeme podle Dračího Doupěte, ale podle DnD 4. edice a převod jedna ku jedné prostě není možný. No a v neposlední řadě to bude záležet i na vás, hráčích. Podle toho, jaké postavy a rasy se do hry rozhodnete přivést. Tetakochal při své první inkarnaci poskytoval plnou šíři ras dostupnou Dračímu Doupěti a váš pán hry by se docela rád pokusil tuto tradici zachovat, neboť taková je povaha Akchola Tetachola.

Ovšem právě vaše první kroky na Tetakochalu, které budou v dobré tradici svobodné, vám ukážou místo vašeho budoucího působení ... já sám vím nejméně o třech vládcích, kteří zbystřili, když slyšeli, že se vaše družina pravděpodobně objeví na Tetakochalu. Takže si pamatujte, že pokud dobrodružství opravdu čeká v horách, nemusí to být právě ty hory, kde čekalo posledně. A že někdy dokonce můžete stát na opačné straně než tehdy Gilius a spol.

I z toho důvodu můžete staré zápisky bez obav z prozrazení něčeho důležitého číst. Sice obsahují věci, které se dozvíte až postupně, ale ta největší tajemství neobsahují, protože k nim tehdy z různých důvodů nedošlo a příběh zůstal nedokončen. Což je ostatně i důvod vaší výpravy, znovu posbírat nitky příběhu a pokusit se jej dovést do konce, který nám kdysi nebyl dopřán.

Jak tedy vaše dobrodružství započne? Především se každý rozhodnete v jaké podobě chcete na Tetakochal vstoupit, tedy připravíte si rasu a povolání. Rozmyslíte si i nápady na váš život před vaším vstupem, ale aby bylo možné vůbec dát vaši skupinu dohromady, pán hry vaše představy upraví a to tak, že bude vycházet od těch nejspecifičtějších kombinací a kombinaci ras a povolání, která může být ze světového hlediska univerzálnější a vyskytovat se na více místech, bude domovské právo přiděleno podle těch vzácnějších a podle toho bude určeno i msto vašeho prvního dobrodružství. Předpokládám, že k dohodě o rasách a povoláních dojde v čase, který nazýváte pětideňák a váš vstup na Tetakochal započne krátce poté.

Co se týká podoby světa a původu ras, přesto, že můžete hrát jakoukoliv rasu z PH1 a PH2 i libovolného dalšího odpovídajícího zdroje, ale velká část světodefinujících informací tak docela neplatí, drakoni nikdy neměli celosvětovou říši, ani neexistovalo tieflingské imperium, nejsou odrazy světa Sadowfell a Feywild a podobně. Zkrátka Tetakochal má svou vlastní historii a vlastní vysvětlení původu svých obyvatel. Takže to tak berte a nesnažte se vycházet z informací v pravidlech. Není to odpovídající skutečnosti.

Abyste se mohli kvalifikovaně rozhodovat, sepíšu pro vás drobné úvodní informace v několika následujících listech.

v úctě váš

Ilgo z Rokle řečený Mrkev, půlčík hraničář

Zpět na stránku informací pro hráče